Het is vijf voor twaalf voor de grote karekiet

Op de website van Vogelbescherming wordt steun gevraagd voor het behoud van de Grote Karekiet. Deze vogel wordt bedreigd. De Grote Karekiet verblijft ook in de Loenderveense plas. Steun ons zodat wij er voor kunnen zorgen dat gemeente en provincie de Loenderveense plas niet als vaargebied voor pleziervaart gaan inrichten.

https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/steun-ons/doneer/gezond-riet-voor-de-grote-karekiet

Advertentie