Raadsvergadering 19 oktober, vervolg

Afgelopen donderdag 19 oktober jl was de Raadsvergadering van de Gemeente Wijdemeren. Verschillende onderwerpen stonden op de agenda waaronder de instemming van de Raad om het gebiedsakkoord te ondertekeken op 6 december a.s.

Tijdens deze bespreking heeft de Raad waaronder, Zagt&Zandbergen, VVD, D66 en CDA scherpe vragen gesteld over Project 1.3.: een vaarverbinding door de Loenderveense Plas. Om aan de bezwaren van de bewoners aan de Horndijk tegemoet te komen worden extra integratiesessies georganiseerd.

De heer de Kloet (Dorpsbelangen) heeft het volgende toegezegd;

  • Er komen integratiesessies voor 6 december (de geplande datum van ondertekening Gebiedsakkoord OVP)
  • Partijen die zich hebben gemeld en die zich nog willen aanmelden mogen
    deelnemen  aan de sessies als volwaardige partij.
  • Er moet unanimiteit zijn in de besluitvorming

De vergadering staat als een geluidsbestand op de Wijdemeren website.
Geluidsopname vanaf 2 uur begint de beantwoording van de vragen, eerste termijn door de heer de Kloet

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas is blij met deze toezeggingen en gaat zich met behulp van verschillende partijen voorbereiden op de integratie sessies.

Mocht u ons kunnen helpen op het gebied van Ecologie, Natuur, Water, Vogelsbescherming, schrijf dan een mail naar;  horndijk000@gmail.com

 

Advertentie

19 oktober, Gemeenteraad Wijdemeren

Donderdag 19 oktober a.s. zal de gemeenteraad van Wijdemeren besluiten of het gebiedsakkoord OVP op 6 december getekend gaat worden.  Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we de Raad op o.a 4 oktober hebben kunnen overtuigen van het feit dat Project 1.3. uit het gebiedsakkoord OVP, een vaarverbinding door de Loenderveense plas, opnieuw via een integratie sessie onderzocht moet worden om naar nieuwe alternatieven te kijken. We hopen dat Gedeputeerde Cees Loggen zijn belofte nakomt en we voor 6 december uitgenodigd worden voor deze intergratie sessie. We nodigen de heer Jan Jaap de Kloet uit om samen met ons en de Provincie deze nieuwe weg in te slaan. We willen de gemeente graag helpen, door mee te denken en onze mooie plannen om Loosdrecht weer bruizend te maken, te delen. Loenderveense Plas impressie

Persbericht

Beste lezers,
Naar aanleiding van het gesprek op donderdag 28 september met de gedeputeerde Cees Loggen heeft de Werkgroep “Behoud Loenderveense Plas” een persbericht uitgegeven.

Persbericht Behoud Loenderveense Plas 

Inmiddels heeft de heer P. Linssen op 4 oktober tijdens de commissie vergadering over het gebiedsakkoord OVP gebruik gemaakt van inspreek recht. Tijdens de vergadering stelde de commissieleden veel vragen aan de heer Kloet over het gebiedsakkoord. Uitkomst van de vergadering; een aantal belangenverenigingen zijn bereid om samen met de Werkgroep een nieuwe integratie sessie in te gaan om zo de varianten van een eventuele vaarverbinding tussen het Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen te bekijken. We zijn voorzichtig optimistische en zijn blij dat er een nieuwe integratie sessies komen.