19 oktober, Gemeenteraad Wijdemeren

Donderdag 19 oktober a.s. zal de gemeenteraad van Wijdemeren besluiten of het gebiedsakkoord OVP op 6 december getekend gaat worden.  Wij hebben er alle vertrouwen in, dat we de Raad op o.a 4 oktober hebben kunnen overtuigen van het feit dat Project 1.3. uit het gebiedsakkoord OVP, een vaarverbinding door de Loenderveense plas, opnieuw via een integratie sessie onderzocht moet worden om naar nieuwe alternatieven te kijken. We hopen dat Gedeputeerde Cees Loggen zijn belofte nakomt en we voor 6 december uitgenodigd worden voor deze intergratie sessie. We nodigen de heer Jan Jaap de Kloet uit om samen met ons en de Provincie deze nieuwe weg in te slaan. We willen de gemeente graag helpen, door mee te denken en onze mooie plannen om Loosdrecht weer bruizend te maken, te delen. Loenderveense Plas impressie

Advertentie