Raadsvergadering 19 oktober, vervolg

Afgelopen donderdag 19 oktober jl was de Raadsvergadering van de Gemeente Wijdemeren. Verschillende onderwerpen stonden op de agenda waaronder de instemming van de Raad om het gebiedsakkoord te ondertekeken op 6 december a.s.

Tijdens deze bespreking heeft de Raad waaronder, Zagt&Zandbergen, VVD, D66 en CDA scherpe vragen gesteld over Project 1.3.: een vaarverbinding door de Loenderveense Plas. Om aan de bezwaren van de bewoners aan de Horndijk tegemoet te komen worden extra integratiesessies georganiseerd.

De heer de Kloet (Dorpsbelangen) heeft het volgende toegezegd;

  • Er komen integratiesessies voor 6 december (de geplande datum van ondertekening Gebiedsakkoord OVP)
  • Partijen die zich hebben gemeld en die zich nog willen aanmelden mogen
    deelnemen  aan de sessies als volwaardige partij.
  • Er moet unanimiteit zijn in de besluitvorming

De vergadering staat als een geluidsbestand op de Wijdemeren website.
Geluidsopname vanaf 2 uur begint de beantwoording van de vragen, eerste termijn door de heer de Kloet

De Werkgroep Behoud Loenderveense Plas is blij met deze toezeggingen en gaat zich met behulp van verschillende partijen voorbereiden op de integratie sessies.

Mocht u ons kunnen helpen op het gebied van Ecologie, Natuur, Water, Vogelsbescherming, schrijf dan een mail naar;  horndijk000@gmail.com

 

Advertentie