Er zijn nog drie varianten voor een vaarverbinding over. Laat u dit zomaar gebeuren?

De bewoners van de Horndijk willen samen met de ca. 2000 ondertekenaars van onze petitie “Handen af van de Loenderveense plas” d.m.v. spandoeken en borden u als natuurliefhebber er op wijzen dat het zicht op de Loenderveense Plas opgeofferd dreigt te worden voor de pleziervaart.
Door het maken van een kanaal met een damwand of dijk verdwijnt het prachtige uitzicht op de plas en de vogels.
DE NRD (Notitie reikwijdte detailniveau) ligt ter inzage bij de Gemeente Wijdemeren. U kunt deze digitaal opvragen bij info@wijdemeren.nl. Tot 13 juli 2018 kunt u een zienswijze indienen. Deze zullen behandeld / beantwoord worden door de gemeente en provincie. In september 2018 gaat de MER (Milieu Effect Rapportage) van start.  Er zal worden onderzocht welke van de drie vaarverbinding het minst natuurschade zal veroorzaken.  Bij alle drie de varianten van vaarverbindigen die de Provincie voorstelt zal natuurschade worden veroorzaakt. (zie tekening)

vaarverbinding

Vaarverbinding LV3 deels, is een aangepaste variant. Het betreft een kort kanaal door de Loenderveense Plas afgeschermd d.m.v. een dijk of damwand met een doorgang door de Horndijk d.m.v. sluis met brug. Waar deze doorgang komt is voor de bewoners van de Horndijk nog steeds niet duidelijk. De provincie heeft een tweetal doorgangen op tekening gezet, bij Eetcafé de Eend en bij het braakliggende stuk grond bij Nr. 12.
Wij als vereniging zullen ons uiterste best doen om een kanaal met damwand of dijk tegen te houden. Steun ons! Met uw financiële bijdrage zullen wij desnoods via het gerecht dit eeuwen oude uitzicht en prachtige natuurgebied met beschermde watervogels beschermen. Wij laten dit natuurgebied niet VERWOESTEN door dit waanzinnige idee.

logo met info

U kunt onze petitie tekenen bij Eetcafé de Eend op de Horndijk of online. www://petities.nl/petitions/handen-af-van-loenderveense-plas

Advertentie