Rijp op de bomen aan de Albert Lambertszkade

Wij wensen u een mooi winterseizoen toe.

De Loendeeveense plas. Natuurgebied, Natura 2000 gebied. Provincie NH gaat door met haar plan! Een kanaal van 2 km lang voor electric only sloepen. Dit kanaal zou langs de Horndijk en de Veendijk(N403) komen. Een dijk of damwand moet de waterleidingplas beschermen tegen mogelijk vervuiling van de sloepen. Hoe de waterleidingplas wordt afgeschermd van dit kanaal weet de Provincie nog niet. Bij de Lambertszkade komt een sluis of een brug. Bij de Veendijk (N403) komt een sluis. Totale kosten minimaal 8 miljoen.
De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft altijd gezegd dat een kanaal door dit prachtige natuurgebied niet kan zonder een ADC toets. Een nieuw ecologisch onderzoek geeft hoop. We hopen dat de provincie NH n.a.v. dit ecologisch onderzoek stopt met dit waanzinnige plan.

https://www.youtube.com/watch?v=8jGVYNF75uY

film van Nico Karssemeijer

Op deze film is de prachtige Lambertszkade te zien. Als de plannen van de provincie doorgaan, dan zal in dit stuk van de Lambertszkade een sluis of brug komen op ongeveer 50 meter uit de oever. In dit deel van de Loenderveense Plas zal ook de dijk of damwand beginnen. De mensen die op het bankje gaan zitten zullen naar een dijk of damwand kijken, het vrije zicht op deze historisch plas zal nooit meer terug komen. Het water aan de Horndijk zal een vies poeltje worden waar weinig stroming zal zijn. De zeldzame watervogels zullen verdwijnen als de dijk of damwand aangelegd gaat worden, komen zij weer terug?
Dit alles voor een paar sloepjes die electric only moeten worden aangedreven van het Rijk, bij de aanleg van een nieuwe vaarverbinding. Hoeveel electrische sloepen zullen door dit saaie kanaal varen per seizoen?
De vereniging heeft in haar zienswijze aangegeven een voorstander te zijn van het opknappen van de bestaande sluizen en doorgangen in en rond Loosdrecht (Gemeente Wijdemeren). In het advies van de Commissie m.e.r. wordt dit voorstel meegenomen. Wij hopen dat de Provincie NH dit voorstel oppakt en gaat onderzoeken of het opknappen van bestaande sluizen en doorgangen mogelijk is en wat de kosten zullen zijn, maar ook hoeveel boten gebruik gaan maken van deze opgeknapte sluizen of doorgangen. De VBLP weet dat dit meer boten zullen zijn omdat deze sluizen en doorgangen niet alleen voor electric only toegankelijk zijn, maar voor alle boten. Bescherm dit natuurgebied!  Wordt lid of donateur.

 

Advertentie