Brief aan formateur, Provincie NH.

Ter attentie van Formateur Provincie NH.

Geachte mevrouw,
Graag wil ik u namens onze vereniging aandacht vragen voor het volgende. In 2017 is het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Wij zijn als bewonersvereniging blij met dit gebiedsakkoord. Wij zijn blij dat er eindelijk achterstallig onderhoud wordt gedaan en dat er geld vrij gemaakt wordt voor natuurontwikkeling.
Echter, wij zijn als belanghebbenden zeer ongelukkig met een project uit het uitvoeringsprogramma.  Project 1.3. behelst het maken van een vaarverbinding van het Wijde Blik naar de Loosdrechtse Plassen. Twee van de mogelijke varianten die momenteel worden onderzocht in een m.e.r. lopen door het Natura-2000 gebied van de Loenderveense Plas. Het aanleggen van een kanaal zal vrijwel zeker gevolgen hebben voor de unieke natuur op de Loenderveense Plas.

Wij komen ook op de voor de belangen van recreanten anders dan watersporters die dagelijks genieten van het vrije uitzicht over de Loenderveense Plas. Dit blijkt onder meer uit de 3000 handtekeningen die wij verzameld hebben onder bezoekers van de plas.

Tot nu toe heeft niemand ons met onderbouwde gegevens kunnen laten zien dat er een nut of noodzaak bestaat voor het project. Het beeld ontstaat dat de het kanaal slechts voordelig is voor enkele watersportondernemers in Kortenhoef, die succesvol gelobbyd hebben voor dit project.

Verder zien wij de volgende nadelen:

  • Achteruitgang waterkwaliteit;
  • Achteruitgang stilte, in een stiltegebied;
  • Het verdwijnen van een eeuwenoud typisch Hollands cultuurlandschap;
  • Het verdwijnen van het schitterende uitzicht over de plas;

Wij vragen u of u dit onderwerp aan de orde zou willen stellen tijdens de coalitiebesprekingen. Desgewenst ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven.

Wij wensen u verder alle succes bij deze ongetwijfeld ingewikkelde opdracht.

Advertentie