Aannames en stellingen, Onze Natuur is het slachtoffer!

De Vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft gisterenavond tijdens een vergadering het concept MER besproken. Tijdens deze bespreking was er veel emotie en woede over de inhoud van dit concept rapport.
Het onderliggende rapport is o.a. “Bouwstenen rapport 24-06-2019 van de heer Vrolijks. Het rapport begint op blz. 3 met ‘Gegevens en interpretaties waarvoor de bestaande situatie de gegevens al incompleet of beperkt aanwezig zijn, is dat voor de toekomstige situatie zeker zo. Het is niet mogelijk ‘te bewijzen’ dat een bepaald gedrag op een bepaalde manier veranderd als gevolg van een aan te leggen vaarverbinding of andere maatregel. Interpreteren van trends, verkennen van verwachtingen en schatten van effecten is het best mogelijke om te doen’.
Het rapport telt 73 pagina’s. met stellingen en aannames. Dit rapport is het onderliggende rapport waar de MER o.a. op gebaseerd wordt. Wat gaat de VBLP nu doen met het concept MER? Ons is gevraagd commentaar te leveren. m.a.w. mee te schrijven aan een plan wat natuur verwoest, de Loenderveense Plas! Echter uit het lezen van het concept MER wordt niet alleen de Loenderveense Plas door Gemeente, Provincie NH en Waternet voorgedragen om te worden vernield door de watersportrecreatie, het plan is veel erger, ook de Vuntus is aan de beurt. Ook Natura 2000 gebied. Als de plannen doorgaan, zullen er 300 sloepen per dag in een mooi weekend hun weg willen vinden via de nieuwe sluis in de Lambertszkade, via het nieuwe kanaal in de Loenderveense Plas en de nieuwe heul in de Horndijk met een balkenlijn door de Vuntus door de oude heul naar de eerste plas gaan, dat is elke 2 minuten een sloep. In het rapport van Vrolijks, wordt geschreven dat we daar als omwonende aan de Vuntus en de Loenderveense plas geen last van zullen hebben! 300 sloepen langs het Vuntus-strandje! Kan daar nog wel gezwommen worden?
Verder wordt er in het rapport geschreven dat deze vaarverbinding Het economische impuls voor Loosdrecht zal worden. Alles wordt beter! Citaat blz. 15, “Uit Hét Watersportonderzoek 2013 (MIPO/NBTC) blijkt dat de gemiddelde bestedingen per persoon per dagtocht ca € 12 zijn. Daarvan wordt 28% besteed aan het gebruik van de boot (huren of hebben en varen) en 21% aan horeca. 14% wordt besteed aan boodschappen, 8% aan bezienswaardigheden aan land en 9% aan funshoppen. De overige bestedingen betreft vervoer naar de boot, brandstof, brug en sluisgelden indien van toepassing en diversen. Wij schatten de bootbezetting op 2,5 personen. De bestedingen per boot per extra dagtocht bedragen dan € 30,-.
De heer Vrolijks komt duidelijk niet uit Loosdrecht. Er is geen supermarkt en er is geen funshop in Oud-Loosdrecht. Daarvoor moet je echt met auto of fiets naar Nieuw Loosdrecht, Kortenhoef, Hilversum of Loenen. De rekensom van het Nipo wat er besteed gaat worden in Loosdrecht, is niet van toepassing op onze omgeving. 

Belangrijk uit onze conclusie is, dat de Gemeente op de verkeerde recreatie inzet. Fietsers en wandelaar zullen meer voor de economie van Loosdrecht betekenen dan de watersportrecreatie. Waterrecreatie is alleen op mooie dagen, zoals ook in het concept MER geschreven wordt. De cijfers worden berekend met 15 TOP dagen! Voor deze 15 dagen per jaar zal er minimaal 7 miljoen euro  uitgegeven worden voor de aanleg van een vaarverbinding!
Fietsers, wandelaar trotseren ook minder goed weer en zijn het hele jaar aanwezig in Loosdrecht! Een gemiste kans wat de VBLP betreft.

 

 

Advertentie