VBLP zienswijze MER vaarverbinding.

De VBLP heeft bij de Gemeente Wijdemeren haar zienswijze ingediend. Op dit moment heeft de VBLP 3226 sympathisanten. Zij allen hebben onze petities ondertekend en zijn tegen het aanleggen van de vaarverbinding in dit prachtige gebied. Deze mensen kunnen niet genegeerd worden. Wat gaat de Gemeenteraad met dit tegengeluid doen? 
De VBLP is voor onderzoek naar het verbeteren en baggeren van de bestaande sluizen en doorgangen in het Oostelijke Vechtplassen gebied, n.l. de Weersluis, de Kraaienestersluis en de Raaisluis, zodat het Loosdrechtse Plassengebied vanaf de Vecht beter wordt ontsloten en de Mijndensesluis wordt ontlast.
Door te klikken op onderstaande link, kunt u onze zienswijze lezen.

VBLP Zienswijze MER vaarverbinding Hilversumskanaal – Loosdrechtse plassen

Advertentie