Enquête, herstel moerasvogels binnen de Oostelijke Vechtplassen.

De oostoever van de Loenderveense plas is uitstekend geschikt als habitat voor moerasvogels. Echter door achterstallig onderhoud en ganzenvraat is het riet langs de oostoever van de Loenderveense plas in zeer slechte staat. Als vereniging proberen we al ruim twee jaar de slechte staat van het riet langs de Horndijk onder de aandacht te brengen bij de uitvoerders van het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord.

Langs de oever van de Horndijk is het riet in slechte staat. Gelukkig wordt de Grote karekiet nog bij de Driesprong gesignaleerd, en zijn er een aantal Rietzangers actief langs de Horndijk. Volgens de instandhoudingsdoelstellingen zal het aantal moerasvogels in stand gehouden moeten worden en waar mogelijk verbeterd. Dit geldt met name voor de Rietzanger, de Grote karekiet, het Woudaapje, de Roerdomp en de Purperreiger.

Tot nu toe zijn er langs de Horndijk geen ganzenraster geplaatst zoals in andere delen van het Oostelijke Vechtplassen gebied. Ganzenraster zorgen ervoor dat de ganzen niet van het riet gaan eten als ze in de rui zijn. Het is misschien geen vreemde gedachte, dat dit nog niet is gebeurd i.v.m.de plannen voor de aanleg van een vaarverbinding langs de Horndijk.

We zijn blij dat het contact met de projectleiders is verbeterd en dat er beter wordt overlegd met de bewoners in het gebied. Via de nieuwsbrief van de Gemeente Wijdemeren zal informatie gedeeld worden. Er wordt een oproep gedaan om een enquête in te vullen.  U wordt gevraagd locaties aan te geven en maatregelen door te geven om de aanwezigheid van o.a. de moerasvogels te verbeteren.

Enquête Moerasvogels.
Je moet er wel even voor gaan zitten. Er wordt eerst gevraagd om de toelichting te lezen.  En daarna de enquête in te vullen, De presentatie lezen en de tekeningen bekijken is echt noodzakelijk om goed antwoord te kunnen geven.  Voor natuurliefhebbers natuurlijk geen probleem. 🙂

 

Advertentie