Op de barricades voor een fatsoenlijk plan.

Zienswijzen op MER vaarverbinding

We hebben van de Gemeente Wijdemeren meer duidelijkheid gekregen over het “wespennest” waar ze zich in bevinden! Het beantwoorden van de 53 zienswijzen, met circa 260 punten van kritiek, is nog steeds niet afgerond. Degene die een zienswijze hebben ingediend zullen meer geduld moeten hebben, wellicht tot begin 2021. Als de zienswijzen beantwoord zijn, zal er een interim besluit genomen worden. Een besluit of n.a.v. de beantwoording van de zienswijzen het vervolgproces van de vaarverbinding doorgang kan vinden. Er zal dan tevens aangegeven worden welke variant er verder onderzocht gaat worden. We moeten er rekening mee houden dat dit kan gebeuren en goed nadenken hoe we hier als VBLP op gaan  reageren. Of de stuurgroep een advies over de vaarverbinding aan de gemeente Wijdemeren gaat geven, op 3 december 2020 is onduidelijk.

Er is voor de Gemeente een mogelijkheid om uit het “wespennest” te ontsnappen. Waarom niet nadenken over een alternatief plan  i.p.v. doorzetten met dit steeds groter wordend probleem waar maar geen een eind aan lijkt te komen.  Waarbij inmiddels gebleken is dat veel partijen bezwaar hebben. Een alternatief plan dat door alle belanghebbenden, dus ook  ondernemers en bewoners kan worden gedragen. Wellicht een alternatief plan dat op korte termijn kan worden uitgevoerd. Een alternatief plan wat er voor zorgt dat Loosdrecht weer aantrekkelijker wordt voor bewoners en recreanten?  
Terug naar het bovenliggende doel van het gebiedsakkoord:
Het ontwikkelen en versterken van de Oostelijke Vechtplassen als ‘vrijetijdslandschap’ zodat bewoners en bezoekers de unieke kwaliteiten (historisch landschap, natuur, cultuur, water) van het gebied volop kunnen beleven”, (artikel 3, blz.9 Gebiedsakkoord).
Het zou fantastisch zijn als de Gemeente en Provincie, JA durven zeggen, en de uitdaging aan gaan om een  nieuwe alternatief te onderzoeken met alle belanghebbenden. Tot elkaar komen en verbinden in deze moeilijke tijd. Niemand hoeft  bakzeil te halen!

Advertentie