De mogelijke varianten van een nieuwe vaarverbinding.

De Provincie is bezig met het definitief maken van de MER (Milieu Effect Rapportage.) De Provincie heeft in samenwerking met 20 andere partijen het voornemen een nieuwe vaarverbinding aan te leggen tussen het Hilversums-kanaal en de Loosdrechtse plassen. De vaarverbinding heeft tot doel, de huidige vaartijden te verkorten en eventueel meer variatie in het gebied te brengen.

De onderstaande varianten uit het rapport de NRD (juni 2018) zijn ingebracht voor onderzoek zijn:

vaarverbinding

Vuntus via Loenderveense Plas Oost (LV3 kort/VT2 )

Loenderveense Plas Oost, langs de Horndijk/Veendijk (LV3 lang)

Nulplus alternatief: het opknappen van de bestaande sluizen/ heulen en onderdoorgangen

Vuntus via ’t Hol: De route via het Wijde Blik aan het einde van Moleneind langs twee woonhuizen met een doorgang in de Kromme Rade naar de Vuntus. (VT1)

Vuntus via het Moleneind: De route via de burg aan het Moleneind d.m.v. een nieuwe watergang door het Hol naar de Vuntus. (WB1/HL2/VT3)

Vecht: Via het Wijde Blik door het mogelijk opknappen van de inundatiesluis (V1) naar de vecht. Via het maken van een nieuwe watergang (V2) door Loenen aan de Vecht naar de Loosdrechtse plassen.

Al deze mogelijke varianten worden op dit moment onderzocht in de MER.

Omdat de Vereniging behoud Loenderveense Plas in haar visie heeft geschreven “het beschermen van de Loenderveense Plas en de directe omgeving”. Richt deze website zich met name op de routes die door de Loenderveense Plas lopen.

Advertentie
%d bloggers liken dit: